• An Gia Garden
  An Gia Garden

  390 세대 규모로 An Gia Garden아파트는 …

 • ACB Office Building – HCM
  ACB Office Building – HCM

  Ho Chi Minh 시 메인 도로 중 하나인Cach Mang Thang Tam …

 • Hung Binh Tower
  Hung Binh Tower

  5212m2 의 면적에 지상 12층 지하 1층의 건물로 SSC사의 …

 • VNPT Binh Duong
  VNPT Binh Duong

  Thu Dau Mot 시 Phu Hoa 군 326 Binh Duong 대로에 위치한 VNPT Binh Duong …

 • Bao Viet Tower
  Bao Viet Tower

  호치민 시 중심에 위치하여 행정, 문화, 경제 중심지와 연결 되어 있는 Bao Viet Tower …

Share